Denne jobben gjorde Knut ekstra stolt.

Hæhre Entreprenør har rekruttert ungdom til anleggsbransjen siden oppstarten i 1974

Hvert år tas et 30-talls nye lærlinger inn. På inntakssamlingen må de gå opp til toppen av Vikersundbakken, hvor Albert Hæhre står og ønsker hver og én velkommen til bedriften.Hæhre Entreprenør, som i år er nominert til prisen Årets lærebedrift for annen gang, tar inn lærlinger fra hele landet. I fjor kom de fra 17 forskjellige skoler, i tillegg til det såkalte Vikersundprosjektet, som vi kommer tilbake til.

I dag har bedriften 63 lærlinger, hvorav 12 befinner seg på Hålogalandsveiprosjektet, som Hæhre utfører deler av i underentreprise for Skanska. Og det er der, en drøy time vest for Evenes, Anleggsmaskinen møter lærlingeansvarlig i Hæhre Entreprenør, Marius Holta. Selv bor han på Eidsvoll, og har ikke egen kontorplass. Han gjør nemlig ikke annet enn å følge opp lærlinger landet rundt.

Samfunnsansvar

Hvorfor tar dere egentlig inn lærlinger?

Altså, det er jo i hovedsak for å få dem inn i bedriften vår, bygge dem opp og gjøre dem til fagarbeidere.
I tillegg mener vi det er et viktig samfunnsansvar å utvikle neste generasjon fagarbeidere, sier Holta.

– Selv har jeg vært her nå i 16 år, og det har vært en jevn økning av lærlinger hele veien. Da jeg begynte var det drøyt 200 ansatte, og vi hadde litt sporadisk med lærlinger, mens det nå er fire ganger så mange ansatte og en konstant strøm med lærlinger inn i bedriften. Jeg ble ansatt som maskinfører, og har vært det helt fram til jul i fjor, da jeg overtok som lærlingansvarlig, forteller han.

Bygg din egen framtid sammen med oss!

Vi oppfordrer alle som har lyst til å bli en del av Anleggsløftet om å registrere seg. Dersom du er usikker på om dette er noe for deg, eller du har andre spørsmål, kan du kontakte oss ved å fylle inn et eget skjema. Bruk tekstfeltet til å beskrive spørsmålet ved å klikke på knappen under.

Registrer deg!

Bli med på å bygge landet og din egen fremtid!

Registrer deg!

Bli med på å bygge landet og din egen fremtid!